110. výročí založení sboru

Tak, jak plyne hasičský život každodenní činností, stane se , že se narazí i na různé slavnostní okamžiky života. A v tu chvíli je důvod uspořádat oslavu. Hasiči velmi často oslavují především výročí založení jejich sborů. A tak tu máme různá 100 letá i víceletá výročí, která se více či méně slaví. V roce 2007 připadlo na nás takovéto výročí též, a to 110.  Na Výroční valné hromadě zkraje roku 2007 padla první myšlenka nějakým důstojným způsobem si toto výročí připomenout. A protože v našem sboru neproběhla oslava kulaté „stovky“, bylo nasnadě zkusit nějakou tu oslavu zorganizovat.
Oslava 110. výročí založení sboruPrvní schůzka organizátorů se uskutečnila již brzy na jaře a začalo se pracovat na přípravách. Hned od počátku bylo jasné, že uskutečnit záměr nebude vůbec snadné a že to bude vyžadovat spoustu práce a spolupráce mnoha lidí. Nejdůležitější v této fázi bylo vymyslet program celého dne a místo,kde se uskuteční. Z různých návrhů se nakonec „ujalo“: slavnostní průvod obcí, poté slavnostní část oslav, soutěž ve zkráceném požárním útoku a celý den by pak měl být zakončen večerní taneční zábavou. Hasiči měli uspořádat Poutní zábavu a tak bylo nasnadě tuto akci začlenit do programu oslav. Den „D“ byl určen na sobotu 23.června. Jako místo akce byl zcela logicky zvolen areál bývalé školy ve Veselé. V prostorách školy je vybudované velmi solidní zázemí a i venkovní prostory se ukázaly jako vhodné a tak byla volba prostředí jasná.
Malá ochutnávka z DVD oslavy 110. výročí založení sboru.
 

Slavnostní průvod obcí

Prošel od budovy hasičárny v centru, částí obce do prostoru u bývalé školy. Zúčastnili se ho prakticky všichni účastníci oslav – členové domácího sboru, četní hosté, „volní“ členové obsluhy i ostatní účastníci a diváci. V čele jela historická technika – hasičské auto, které mělo zapřaženu naší historickou stříkačku, kterou máme v péči. Auto ochotně přivezli hasiči z Kněžnic, za což jim patří velký dík. Za nimi následovala dechová hudba, udávající pochodový rytmus, poté mažoretky, hasiči s prapory a pak všichni ostatní. V závěru průvodu drobně sprchlo, ale to jsme zažili během dne ještě několikrát.

 

Slavnostní část

Poté co jsme se přesunuli ke škole následovala slavnostní část oslavy. Zahájení se ujal starosta sboru J.Rýzl.Účastníci byli seznámeni s historií sboru, byly předány čestná uznání dlouholetým aktivním členům. Se svými příspěvky vystoupili rovněž hosté – starostka obce paní L.Vránová a starosta OSH Semily ing.Miloslav Miksánek. Součástí této části programu bylo rovněž krátké vystoupení dechové hudby a poté velmi vydařené vystoupení mladých mažoretek z Turnova. A to se již vše schylovalo k zahájení netradiční soutěže.

 

Oslava 110. výročí založení sboru

Soutěž

Soutěž ve zkráceném požárním útoku proběhla rovněž v prostorách u školy a soutěžící měli za úkol  spojit sací vedení ze čtyř „krátkých“ savic, našroubovat koš s ventilovým lankem, nasát vodu z podzemního zdroje a vytlačit ji na konec jedné „B“ hadice. Na konci této hadice byl umístěn spínač, který zastavil elektronickou časomíru. Soutěže se zúčastnilo několik družstev, z domácího sboru i sborů hostujících, které do Veselé přijeli a to jak družstva mužů,tak i žen. Správná soutěž má samozřejmě i své vítěze a poražené, ale to nebylo to nejpodstatnější. Důležitější bylo, že si účastníci mohli trochu netradičně „zablbnout“, aniž by šlo o nějaké důležité body či umístění – alespoň tak jsme to pojali my, pořadatelé. Po skončení soutěže se čas do zahájení Poutní taneční zábavy vyplnil poslechovou diskotékovou hudbou z „dílny“ DJ Miloše Mlejnka.

 

Poutní taneční zábava

Večerní taneční zábava byla jakousi tečkou za celou oslavou. I ta proběhla ve venkovních prostorách u školy a tak si hosté mohli zatančit na venkovním parketu. K tomu jim zahrála skupina Veselí pozůstalí, kteří jsou našimi tradičními účastníky, co se hraní týče. Zábava byla zahájena trochu netradičně – překvapivým sladkým dárkem domácím hasičům od jejich „drahých poloviček“. To se našim děvčatům opravdu povedlo … No a pak se až do ranních hodin hrálo, tančilo, zpívalo, ….

Celodenní a celovečerní akce se samozřejmě nemohla obejít bez dostatečného občerstvení ve všech podobách. V několika stáncích se podávalo mnoho toho, co hasičovo hrdlo si žádá. Svijanské pivo, vína i něco ostřejšího. A nesmělo se zapomenout ani na žaludky návštěvníků. Na výběr byla uzenina z udírny, kvalitní teplá jídla vyráběná v místní kuchyni, nechybělo ani něco sladkého ke kávě.  Na tom všem, jakož i na celé přípravě se podílela celá řada lidí, kterým je třeba Velmi poděkovat.

Myslím, že vše, až na nějaké drobné zádrhele, proběhlo v pořádku a dá se říci, že oslava byla opravdu důstojná. Ještě jednou díky Vám všem!

 

Z celého průběhu oslav byl pořízen videozáznam, jehož krátkou ukázku můžete vidět v naší videogalerii. Celé DVD je pak k dispozici – kdo by měl zájem o zapůjčení, je možno se obrátit na vedení sboru a určitě bude DVD k dispozici. Můžete také prolistovat obsáhlou fotogalerii z oslav od Petra Drahoňovského.