Oslavy 400 let obce

V sobotu 2.července proběhla v naší obci dlouho připravovaná a dlouho očekávaná oslava 400.výročí založení obce. Na přípravě této na naše poměry velké akce strávili nemálo času i naši hasiči .

Za krásného letního počasí a velmi slušné návštěvě vše vypuklo krátce po 10 hodině slavnostním zahájením starostou obce Fr. Hanyšem. Jako jeden z prvních bodů bohatého programu bylo zveřejnění nových symbolů obce – obecního znaku a obecní vlajky.  Následovalo obsáhlé seznámení s historií obce a mnoha dalšími zajímavostmi z dob minulých, které přednesl ředitel lomnického muzea p.Drahoňovský.  Poté dostaly prostor na svoji prezentaci dva v obci fungující spolky: Veselské ženy a Sbor dobrovolných hasičů.  Naše představení bylo doplněno malou výstavkou z oblasti našeho sportování a v improvizovaném kině proběhlo promítání připraveného filmu z činnosti sboru.

Další část celodenního programu byla již zaměřena více kulturně. K vidění bylo vystoupení mažoretek, krásné dvě vystoupení předvedli Rytíři turnovského meče, příznivce dechové hudby jistě potěšila  kapela  Javorka, příznivce country muziky doslova nadchli Jičínští kanci. Velice poutavé a zajímavé bylo předvedení práce s ochočenými dravci, což se jistě líbilo především dětem. Pro ně rovněž byly k mání projížďky v kočáře, potěšily jistě i houpačky a další atrakce na dětském hřišti.

Po celý den bylo k dispozici spousta občerstvení  a tak si myslím, že celá akce dopadla výborně. Na závěr mi dovolte, abych touto cestou vyslovil velké poděkování všem kdo měli na přípravě této na dlouho jistě neopakovatelné akci svůj podíl – malý či větší !